Home » 按標籤查看文章: zuk z2

按標籤查看文章: zuk z2

聯想 ZUK Z2 發佈!S820 處理器 / 4GB / 64GB 售人民幣 1799 元!

聯想旗下品牌 ZUK 今天正式發佈了小屏幕超旗艦手機 ─ 聯想 ZUK Z2,規格極高的小屏幕手機。 …

Read More »