Home » 按標籤查看文章: zte grand s ii

按標籤查看文章: zte grand s ii

中興天機 GRAND S II 國美僅售人民幣 899 元

前陣子內地廠商中興推出了一部名為中興天機 GRAND S II 的手機,賣點是高價比支援 5 模 1 …

Read More »

中興 ZTE Grand S II B08 更新 (ZTE_Grand_S_II_LTEV1.0.0B08) 今天推出!

中興的 ZTE Grand S II 手機是近期在論壇中被熱烈討論的手機,原因在於這部手機支援上 5 …

Read More »

中興發佈旗艦機 ZTE Grand S II,售價僅人民幣 1699 元!

內地手機大廠 ZTE 中興今天發佈了最新旗艦手機 ─ ZTE Grand S II,雖然這部手機並未 …

Read More »