Home » 按標籤查看文章: xiaomi water purifier

按標籤查看文章: xiaomi water purifier

真應境可過濾鉛!小米智能淨水器新品推出售價人民幣 1299 元!

最近香港的食水含鉛量超標事件鬧得滿城風雨,而剛好今天小米在發佈會中推出了小米智能淨水器,會不會是大家 …

Read More »