Home » 按標籤查看文章: sony xperia z4 ultra

按標籤查看文章: sony xperia z4 ultra

Sony XPERIA Z4 及 XPERIA Z4 Ultra 外觀照及規格曝光!

Sony 早前透露未來會減少 XPERIA 手機型號,與三星一樣走回精品手機的路線。當然,每年一度 …

Read More »