Home » 按標籤查看文章: sony xperia z2 ultra

按標籤查看文章: sony xperia z2 ultra

Sony XPERIA Z2 Ultra 或將會在本季發佈,大芒迷要留意囉!

  Sony XPERIA Z Ultra 上年推出的時候是 XPERIA Z 的放大版本 …

Read More »

Sony XPERIA Z2 Ultra 平板手機也可能在 MWC 2014 發佈

我們先後報導了 Sony 將會在 MWC 2014 發佈一部旗艦智能手機及一部平板電腦,XPERIA …

Read More »