Home » 按標籤查看文章: samsung s5830

按標籤查看文章: samsung s5830

Samsung Galaxy Ace (S5830) 實機圖曝光!

早前我們報導過 Samsung 將會在下月舉行的 MWC 2011 中發佈有「Galaxy S Mi …

Read More »

Samsung Galaxy Ace S5830 規格曝光!

網上最近流出了一部名為 Samsung Galaxy Ace S5830 的手機,預計會在 MWC …

Read More »