Home » 按標籤查看文章: samsung galaxy s plus i9001

按標籤查看文章: samsung galaxy s plus i9001

Samsung Galaxy S Plus i9001 極速版香港開賣!售價 $3,998!

Samsung Galaxy S 這部手機推出至今已經超過一年了,不過至今仍然在港熱賣,原因就是 S …

Read More »