Home » 按標籤查看文章: samsung galaxy j max

按標籤查看文章: samsung galaxy j max

7 吋巨屏 Samsung Galaxy J Max 印度發佈,售價約 $1,547!

除了 Samsung GLAAXY J2 (2016) 外,三星今天還有印度發佈了另一部新機,一部擁 …

Read More »

Samsung Galaxy J Max 6 吋巨屏手機曝光

小米最近推出了小米 Max 大屏幕手機銷量不錯,證明大屏幕平板手機不乏支持者。其實,三星早已經推出過 …

Read More »