Home » 按標籤查看文章: Qualcomm Snapdragon MSM8225

按標籤查看文章: Qualcomm Snapdragon MSM8225

定價二千多!HTC Desire X ─ 全新入門雙核機曝光!

今年 HTC 推出的手機比起上年明顯減少,雖然改為主力集中發展主線手機,不過明顯 HTC 已經被 S …

Read More »