Home » 按標籤查看文章: pentium

按標籤查看文章: pentium

Intel i3-550 等六款 Intel 處理器降價

Intel 今天公佈了新的價格表,當中調低了六款 Intel 處理器的的售價,包括了四款低階桌面及兩 …

Read More »