Home » 按標籤查看文章: nubia z

按標籤查看文章: nubia z

疑似 nubia Z7 實機曝光,金屬機身及懸浮屏設計!

nubia 是中興旗下的其中一個手機品牌之一,早前的消息指出它們會在  7 月 8 日發佈全新旗艦新 …

Read More »