Home » 按標籤查看文章: nikon d800e

按標籤查看文章: nikon d800e

Nikon D800 / D800E 正式發佈囉!最高像素達 3600 萬 … (我的 128GB SD 卡在哪裏?)

Nikon 最近勤於翻新機種,在入門級至專業級相機都已經或即將推出了全新的型號。今天,Nikon 對外發表了全新一代的 Full-frame 全片幅單鏡反光相機 ─ Nikon D800 / Nikon D800E。 本站文章除註明轉載外,均為本站原創編譯 轉載請註明:文章轉載自:TechOrz 囧科技 [http://www.techorz.com/] 本文標題:Nikon D800 / D800E 正式發佈囉!最高像素達 3600 萬 … (我的 128GB SD 卡在哪裏?) 本文網址:https://www.techorz.com/dc/nikon-d800-d800e-announced/ Advertisements

Read More »