Home » 按標籤查看文章: huawei u8150

按標籤查看文章: huawei u8150

華為 Huawei Ideos 香港推出 售價$1,880

被稱為最高性價比的 Android 2.2 入門機,華為 Huawei Ideos 今天在香港正式發 …

Read More »

Huawei Ideos U8150 平價入門級 Android 2.2 手機周三於香港推出

Huawei Ideos U8150 將會是最平、性價比最高的入門級 Android 2.2 手機。 …

Read More »

平價入門Android 2.2 – Huawei U8150 將在數周內在港推出

早前我們報導過華為 Huawei 即將在英國推出平價 Android 手機 – Huaw …

Read More »