Home » 按標籤查看文章: huawei mate 7

按標籤查看文章: huawei mate 7

華為 Mate 7 新旗艦手機通過內地當局認證

內地手機大廠華為將會在 IFA 2014 中發佈全新旗艦手機 ─ Huawei Mate 7,日前這 …

Read More »

華為新旗艦 Mate 7 / D7 將在 9 月 4 日 IFA 2014 發佈!

  各大手機廠商都在磨拳刷掌準備在九月頭舉行的 IFA 2014 中公佈 2014 下半年 …

Read More »