Home » 按標籤查看文章: htc one x9

按標籤查看文章: htc one x9

HTC One X9 國際版於 MWC 2016 發佈

在 MWC 2016 當中,HTC 發佈了推出了 HTC One X9 的國際版本。HTC One …

Read More »

HTC One X9 內地發佈,售價人民幣 2,399 元

早前 HTC 發佈了一部名為 HTC One A9 的手機,當中不論在外形、售價等都引來了相當大的迴 …

Read More »