Home » 按標籤查看文章: htc one x5

按標籤查看文章: htc one x5

5 吋巨屏手機 HTC One X 5 疑似流出!

市面上對於 HTC 5 吋手機相當期待,原因可能是 2012 年 HTC 一直處於被動的狀態,本身的 …

Read More »