Home » 按標籤查看文章: htc one red

按標籤查看文章: htc one red

靚靚藍色版本的 HTC One 也將登場!

說實話 HTC One 比起上年 HTC 的旗艦手機是比較有誠意,而且銷量亦不錯。目前 HTC On …

Read More »

HTC One 也將會有紅色版本!

  HTC One 剛剛發佈,官方的資料中顯示 HTC One 將會有黑色及白色可以選擇。 …

Read More »