Home » 按標籤查看文章: htc one m8 pink

按標籤查看文章: htc one m8 pink

再攻女性市場,粉紅色的 HTC One M8 曝光!

HTC One M8 採用的是金屬機身,硬朗外表其實深受男性用戶喜歡,但女性用戶可能不太受落。不過事 …

Read More »