Home » 按標籤查看文章: htc one ace

按標籤查看文章: htc one ace

HTC One (E8) 時尚版發佈,售價僅為人民幣 2,799 元!

正如早前報導一樣,HTC 今天在中國發佈了平價版本的 HTC One (M8),這部手機亦即是早前報 …

Read More »

HTC One Ace 時尚版更多資料曝光,6 月 3 日正式發佈!

來了來了,HTC 早前揚言會打造塑膠版本的 HTC One M8,而且會以低售價吸引大家購買。除了早 …

Read More »