Home » 按標籤查看文章: htc desire (page 7)

按標籤查看文章: htc desire

HTC Desire將於5月11日在港舉行發佈會

早前我們曾指 HTC Desire 將會在兩週內在港開賣。一如所料,HTC 在今天通知傳媒,將會在 …

Read More »

傳HTC Desire將於兩週後在港開賣另加四段官方介紹影片

HTC 早前為 Google 代工了 Nexus One 後,HTC 早前又推出了一部不論在外型及規 …

Read More »