Home » 按標籤查看文章: htc desire p

按標籤查看文章: htc desire p

HTC Desire P 鳳蝶機台灣上市囉!淨機售價新台幣 10,900 元!

早前我們報導了兩部 HTC 新機 ─ HTC Desire P 及 Desire Q,當中的 Des …

Read More »

中階新機 HTC Desire P 及 Desire Q 曝光!

The new HTC One 無疑是 HTC 2013 年的旗艦 Android 手機,至於中階及 …

Read More »