Home » 按標籤查看文章: htc desire hd2

按標籤查看文章: htc desire hd2

Galaxy S2、Desire HD2、Desire 2 及 Wildfire 2 規格齊曝光!

MWC 2011 將會在兩天後的情人節正式開始舉行,小編預計這次的大會將會相當熱鬧。早前 Samsu …

Read More »