Home » 按標籤查看文章: htc butterfly 3

按標籤查看文章: htc butterfly 3

2K 屏幕、S810 處理器及 3GB RAM,HTC Butterfly 3 規格流出!

早前 HTC 發佈了 2015 年首部旗艦新機 HTC M9,而且仍然沿用了一體化金屬機身的設計。如 …

Read More »