Home » 按標籤查看文章: HD 6970

按標籤查看文章: HD 6970

全港首發Omni GPU一體式水冷系統開箱

就過年喇! 早兩日終於收到一直 “只聞樓梯響” 嘅 世界首款顯示卡一體式水冷 – Omni。 足足等咗大半年,由N記480等到580,A記6970都出埋,仲以為未生產先停產! 究竟呢款顯示卡一體式水冷系統效能如何? 而家就同大家分享下

Read More »