Home » 按標籤查看文章: ejiayu s3

按標籤查看文章: ejiayu s3

佳域 S3 規格驚人售價入門,3GB RAM 僅售人民幣 999 元!

  佳域這個品牌大家或許比較少聽過,不過近日這個內地廠商公佈了一部新手機 ─ 佳域 S3, …

Read More »