Home » 按標籤查看文章: 中興 Grand S II

按標籤查看文章: 中興 Grand S II

中興 ZTE Grand S II B08 更新 (ZTE_Grand_S_II_LTEV1.0.0B08) 今天推出!

中興的 ZTE Grand S II 手機是近期在論壇中被熱烈討論的手機,原因在於這部手機支援上 5 …

Read More »