Home » BUZZ » 有冇咁快?!網友今天起收到奇妙電視中文台 (71) 及英文台 (73) 測試訊號!

有冇咁快?!網友今天起收到奇妙電視中文台 (71) 及英文台 (73) 測試訊號!

圖片來源:bananafung @ HKEPC
圖片來源:bananafung @ HKEPC

話說數天之前,689 終於正式批出有線電視旗下的免費電視台 ─ 奇妙電視的牌照,大家預期奇妙電視將會在最遲 12 個月內正式啟播,不過似乎啟播時間表比想像中快呢!今天,有不少網友反映已經在數碼電視中收到奇妙電視的測試訊號!

贊助商連結

圖片來源:1597532468000 @ HKEPC
圖片來源:1597532468000 @ HKEPC

有北區、粉嶺及天水圍的朋友都反映在數碼電視重新掃台之後就已經收到了奇妙電視中文台 (71) 及英文台 (73) 測試訊號,不過小編的家中則尚未收到相關的測試訊號呢!

本站文章除註明轉載外,均為本站原創編譯
轉載請註明:文章轉載自:TechOrz 囧科技 [http://www.techorz.com/]
本文標題:有冇咁快?!網友今天起收到奇妙電視中文台 (71) 及英文台 (73) 測試訊號!
本文網址:https://www.techorz.com/buzz/fantastic-tv-by-cable-testing-signal/

Source :

hkepc

廣告

關於 小幽

再睇睇

E-kids 2018 新歌終止戀愛播放次數達 100 萬玩野換樣鬼佬版

E-kids 成日比人笑係 M …

%d 位部落客按了讚: