Home » BUZZ » 王維基宣佈參選 2016 立法會港島區選舉,競選網站同日上線!

王維基宣佈參選 2016 立法會港島區選舉,競選網站同日上線!

ricky-wong-election-hk-legislative-council

王維基剛剛透過 Facebook Live 公佈將會參選今年 9 月的立法會港島區選舉,同日也正式把王維基競選網站上線。王維基表示他非建制派或是泛民派,是「反梁派」,他站出來參選是希望「反梁派」可以在 70 席中取得 35 席,實現下屆換特首「Anyone but CY」。

贊助商連結

王維基的競選口號為「換特首,香港從投開始」,同日也把參選理念、政綱等於競選網站公佈。

ricky-wong-election-hk-legislative-council-1

王維基 2016 立法會港島區選舉競選網站
https://www.rickyelection.hk/zh/

2016/7/4 3:10 ─ 網站因為太多人登入已癱瘓

ricky-wong-election-hk-legislative-council-2

本站文章除註明轉載外,均為本站原創編譯
轉載請註明:文章轉載自:TechOrz 囧科技 [http://www.techorz.com/] 本文標題:王維基宣佈參選 2016 立法會港島區選舉,競選網站同日上線!
本文網址:http://www.techorz.com/buzz/ricky-wong-election-hk-legislative-council/

關於 佛爺

再睇睇

吉野家又推期間限定 Shabu Shabu放題及自家制雪糕放題

吉野家近月間唔中都有係指定分店推出任食放題,近日他們又開始宣傳將會在 1 月 12 日至 1 月 15 日期間於淘大商場分度推出期間限定的 Shabu Shabu 放題及自家制雪糕放題,有興趣的朋友要留意啦! 本站文章除註明轉載外,均為本站原創編譯 轉載請註明:文章轉載自:TechOrz 囧科技 …

%d bloggers like this: