Home » BUZZ » 浪費個牌,HKTVE 香港電視娛樂公佈《ViuTV》99 台 2016 年 4 月開播

浪費個牌,HKTVE 香港電視娛樂公佈《ViuTV》99 台 2016 年 4 月開播

hktve-viutv-live-on-2016-april

拿,Quote 返小小超老豆個句說話,「無能力的爭住做」,不過今次既情況係有心就冇得做,冇心就焗住做。三個申請免費台入面,最有心係 HKTV,但結果係由 PCCW 的香港電視娛樂最先開台。

贊助商連結

香港電視娛樂今天公佈會在 2016 年 4 月正式開台,新台的台號是數碼頻道 99 台,名字為 ViuTV。ViuTV 以「電視真開始」為點題,口號為「電視不必大戰,只需向前」,將會在明年 2016 年 3 月試播,4 月正式開台。ViuTV 的數碼頻道將會提供真人 SHOW、自製劇集、外購劇集、體育節目等等。

ViuTV 除了可以透過大氣電波以數碼頻道 99 台接收之外,同時也會推出手機應用程式 (ViuTV APP),可以以點播的形式,隨時隨地接收到 ViuTV 節目。ViuTV 同時透露將會緊貼韓國四大電視台,提供最新韓劇,並且會自製繁體中文字幕。

hktve-viutv-live-on-2016-april-1

ViuTV 官方網站
http://viu.tv/

本站文章除註明轉載外,均為本站原創編譯
轉載請註明:文章轉載自:TechOrz 囧科技 [http://www.techorz.com/] 本文標題:浪費個牌,HKTVE 香港電視娛樂公佈《ViuTV》99 台 2016 年 4 月開播
本文網址:http://www.techorz.com/buzz/hktve-viutv-live-on-2016-april/

Advertisements

關於 小幽

再睇睇

77 台不死!奇妙電視 Fantastic TV 將於 5 月 14 日開台

上星期九龍倉才公佈放棄再注資有線,令人擔心奇妙電視 Fantastic TV 能否如期開台。不過,似乎大家的擔心是多餘了,因為今天奇妙電視公佈將會在 5 月 14 日正式開台。 本站文章除註明轉載外,均為本站原創編譯 轉載請註明:文章轉載自:TechOrz 囧科技 [http://www.techorz.com/] 本文標題:77 台不死!奇妙電視 Fantastic …

%d bloggers like this: